Kiên Giang: Rủ người trong họ đi trộm cắp

4 đối tượng cùng đi trộm cắp tài sản của người dân trên địa bàn huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang. Ảnh: PV
4 đối tượng cùng đi trộm cắp tài sản của người dân trên địa bàn huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang. Ảnh: PV
4 đối tượng cùng đi trộm cắp tài sản của người dân trên địa bàn huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang. Ảnh: PV
Lên top