Bắt giam khách và xe ôm rủ nhau đi trộm cắp

Công an đã thu hồi được 6 chiếc xe máy (trong đó Tứ trộm 5 chiếc, Tứ và Sự cùng trộm 1 chiếc). Ảnh: PV
Công an đã thu hồi được 6 chiếc xe máy (trong đó Tứ trộm 5 chiếc, Tứ và Sự cùng trộm 1 chiếc). Ảnh: PV
Công an đã thu hồi được 6 chiếc xe máy (trong đó Tứ trộm 5 chiếc, Tứ và Sự cùng trộm 1 chiếc). Ảnh: PV
Lên top