Khánh Hòa

Kiểm tra dự án "xẻ" đảo làm đường, đổ đất đá lấn biển

Đảo hòn Rùa đang bị "xẻ" làm đường và đổ đất đá lấn biển ở chân đảo. Ảnh: PV
Đảo hòn Rùa đang bị "xẻ" làm đường và đổ đất đá lấn biển ở chân đảo. Ảnh: PV
Đảo hòn Rùa đang bị "xẻ" làm đường và đổ đất đá lấn biển ở chân đảo. Ảnh: PV

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM