Kiểm điểm Giám đốc Sở Y tế Đắk Nông vì "nâng đỡ" con

Ngành chức năng vừa kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc đối đối với Giám đốc Sở Y tế Đắk Nông. Ảnh: Lin Xong
Ngành chức năng vừa kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc đối đối với Giám đốc Sở Y tế Đắk Nông. Ảnh: Lin Xong
Ngành chức năng vừa kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc đối đối với Giám đốc Sở Y tế Đắk Nông. Ảnh: Lin Xong
Lên top