Kiểm tra dấu hiệu sai phạm tại Sở Y tế Đắk Nông

Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Nông cho biết đang kiểm tra dấu hiệu vi phạm của Giám đốc Sở Y tế Đắk Nông về một số sai phạm trong quá trình công tác. Ảnh: LX
Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Nông cho biết đang kiểm tra dấu hiệu vi phạm của Giám đốc Sở Y tế Đắk Nông về một số sai phạm trong quá trình công tác. Ảnh: LX
Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Nông cho biết đang kiểm tra dấu hiệu vi phạm của Giám đốc Sở Y tế Đắk Nông về một số sai phạm trong quá trình công tác. Ảnh: LX
Lên top