Truy tố Nguyên Giám đốc Sở Y tế Gia Lai cùng 8 bị can liên quan

9 bị cáo nguyên là lãnh đạo, cán bộ Sở Y tế tại phiên tòa xét xử sơ thẩm vào tháng 4 năm 2013
9 bị cáo nguyên là lãnh đạo, cán bộ Sở Y tế tại phiên tòa xét xử sơ thẩm vào tháng 4 năm 2013
9 bị cáo nguyên là lãnh đạo, cán bộ Sở Y tế tại phiên tòa xét xử sơ thẩm vào tháng 4 năm 2013
Lên top