Không có chuyện vỡ hồ chứa bùn đỏ nhà máy alumin Nhân Cơ

Hồ chứa bùn đỏ nhà máy alumin Nhân Cơ. Ảnh: TTXVN.
Hồ chứa bùn đỏ nhà máy alumin Nhân Cơ. Ảnh: TTXVN.
Hồ chứa bùn đỏ nhà máy alumin Nhân Cơ. Ảnh: TTXVN.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top