Khởi công công trình “Thắp sáng vùng biên” ở Đắk Lắk

Công trình “Thắp sáng vùng biên” giúp đồng bào dân tộc thiểu số buôn Đrang Phốk tiếp cận được ánh sáng.
Công trình “Thắp sáng vùng biên” giúp đồng bào dân tộc thiểu số buôn Đrang Phốk tiếp cận được ánh sáng.
Công trình “Thắp sáng vùng biên” giúp đồng bào dân tộc thiểu số buôn Đrang Phốk tiếp cận được ánh sáng.
Lên top