Điện lực Đắk Lắk kích hoạt phương án làm việc trong mùa dịch COVID-19

Các đơn vị trực thuộc Công ty Điện lực Đắk Lắk thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
Các đơn vị trực thuộc Công ty Điện lực Đắk Lắk thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
Các đơn vị trực thuộc Công ty Điện lực Đắk Lắk thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
Lên top