Điện lực Đắk Lắk đảm bảo cấp điện cầu truyền hình Olympia 2020

Các công nhân ngành điện chuẩn bị để tổ chức cầu truyền hình trực tiếp. Ảnh: Hương Cẩm
Các công nhân ngành điện chuẩn bị để tổ chức cầu truyền hình trực tiếp. Ảnh: Hương Cẩm
Các công nhân ngành điện chuẩn bị để tổ chức cầu truyền hình trực tiếp. Ảnh: Hương Cẩm
Lên top