Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Khánh Hòa: Hiến máu khẩn cấp dự phòng cho bão số 12