Khánh Hòa: 400 người dân bị cô lập vì nước lụt được đưa đến nơi an toàn

Do nước sông lên nhanh nhiều nhà dân ở huyện Vạn Ninh bị ngập sâu. Ảnh: Nguyễn Giang
Do nước sông lên nhanh nhiều nhà dân ở huyện Vạn Ninh bị ngập sâu. Ảnh: Nguyễn Giang
Do nước sông lên nhanh nhiều nhà dân ở huyện Vạn Ninh bị ngập sâu. Ảnh: Nguyễn Giang
Lên top