Bão số 12 làm nhiều nơi ở Khánh Hòa, Phú Yên ngập cục bộ

Cây ngã đổ trên đường phố Nha Trang, Khánh Hòa.
Cây ngã đổ trên đường phố Nha Trang, Khánh Hòa.
Cây ngã đổ trên đường phố Nha Trang, Khánh Hòa.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top