Cần khẩn cấp một bản đồ từ thiện lũ lụt!

Đoàn cứu trợ cấp tôn cho người dân vùng lũ lụt Miền Trung lợp lại nhà tại Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh NTH
Đoàn cứu trợ cấp tôn cho người dân vùng lũ lụt Miền Trung lợp lại nhà tại Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh NTH
Đoàn cứu trợ cấp tôn cho người dân vùng lũ lụt Miền Trung lợp lại nhà tại Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh NTH
Lên top