Họp báo của ông Nguyễn Minh Mẫn đã không diễn ra

Nơi dự kiến diễn ra họp báo của ông Nguyễn Minh Mẫn được khoá trái cửa, ông Mẫn cũng không xuất hiện tại đây. (Ảnh: Dung Hà)
Nơi dự kiến diễn ra họp báo của ông Nguyễn Minh Mẫn được khoá trái cửa, ông Mẫn cũng không xuất hiện tại đây. (Ảnh: Dung Hà)
Nơi dự kiến diễn ra họp báo của ông Nguyễn Minh Mẫn được khoá trái cửa, ông Mẫn cũng không xuất hiện tại đây. (Ảnh: Dung Hà)

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top