Sở Thông tin Truyền thông nói gì về việc tổ chức họp báo của ông Nguyễn Minh Mẫn?

Ông Nguyễn Minh Mẫn – Thanh tra viên cao cấp, Quyền Vụ trưởng Vụ III – Thanh tra Chính phủ. Ảnh Theo báo Giao thông
Ông Nguyễn Minh Mẫn – Thanh tra viên cao cấp, Quyền Vụ trưởng Vụ III – Thanh tra Chính phủ. Ảnh Theo báo Giao thông
Ông Nguyễn Minh Mẫn – Thanh tra viên cao cấp, Quyền Vụ trưởng Vụ III – Thanh tra Chính phủ. Ảnh Theo báo Giao thông
Lên top