Hơn 300 công dân Việt Nam từ Hàn Quốc trở về cách ly đều có kết quả âm tính

Hơn 300 công dân Việt Nam từ Hàn Quốc trở về cách ly ở Đồng Nai. Ảnh: Anh Vũ
Hơn 300 công dân Việt Nam từ Hàn Quốc trở về cách ly ở Đồng Nai. Ảnh: Anh Vũ
Hơn 300 công dân Việt Nam từ Hàn Quốc trở về cách ly ở Đồng Nai. Ảnh: Anh Vũ
Lên top