Giọt hồng chia sẻ chung sức đẩy lùi COVID-19

Bà Nguyễn Hà Thanh - Chủ tịch LĐLĐ thành phố Bảo Lộc tham gia hiến máu tình nguyện - ảnh Đình Ngọc
Bà Nguyễn Hà Thanh - Chủ tịch LĐLĐ thành phố Bảo Lộc tham gia hiến máu tình nguyện - ảnh Đình Ngọc
Bà Nguyễn Hà Thanh - Chủ tịch LĐLĐ thành phố Bảo Lộc tham gia hiến máu tình nguyện - ảnh Đình Ngọc
Lên top