Quảng Nam: Phong tỏa 2 khu vực liên quan đến bệnh nhân 841 mắc COVID-19

Khu vực bị phong tỏa tạm thời do có liên quan đến bệnh nhân 841 nhiễm SARS-CoV-2. Ảnh: Thanh Chung
Khu vực bị phong tỏa tạm thời do có liên quan đến bệnh nhân 841 nhiễm SARS-CoV-2. Ảnh: Thanh Chung
Khu vực bị phong tỏa tạm thời do có liên quan đến bệnh nhân 841 nhiễm SARS-CoV-2. Ảnh: Thanh Chung
Lên top