Hải Phòng: Thêm 50 F1 liên quan đến bệnh COVID-19 có kết quả âm tính

Hải Phòng có thêm 50 trường hợp F1 của bệnh nhân 751 âm tính với SARS-CoV-2. Ảnh CTV
Hải Phòng có thêm 50 trường hợp F1 của bệnh nhân 751 âm tính với SARS-CoV-2. Ảnh CTV
Hải Phòng có thêm 50 trường hợp F1 của bệnh nhân 751 âm tính với SARS-CoV-2. Ảnh CTV
Lên top