Hải Phòng phun hóa chất khử trùng 700km đường phố phòng COVID-19

Hải Phòng phun khử trùng các tuyến phố chính phòng dịch COVID-19. Ảnh PV
Hải Phòng phun khử trùng các tuyến phố chính phòng dịch COVID-19. Ảnh PV
Hải Phòng phun khử trùng các tuyến phố chính phòng dịch COVID-19. Ảnh PV
Lên top