Học sinh Quảng Trị được nghỉ học đến hết bão số 10

Người dân dùng dây và bao cát để chằng chống nhà cửa trước khi bão vào. Ảnh: Hưng Thơ.
Người dân dùng dây và bao cát để chằng chống nhà cửa trước khi bão vào. Ảnh: Hưng Thơ.
Người dân dùng dây và bao cát để chằng chống nhà cửa trước khi bão vào. Ảnh: Hưng Thơ.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top