Hàng trăm phụ huynh không cho con đi học để phản đối việc sáp nhập trường

Lên top