Phụ huynh phản đối thu chi học phí, nhà trường trả lại tiền thừa

Phụ huynh tra cứu danh sách để nhận lại tiền thừa đã nộp. Ảnh: Anh Nhàn
Phụ huynh tra cứu danh sách để nhận lại tiền thừa đã nộp. Ảnh: Anh Nhàn
Phụ huynh tra cứu danh sách để nhận lại tiền thừa đã nộp. Ảnh: Anh Nhàn
Lên top