Phụ huynh trường quốc tế ở Hà Nội đứng trước cổng trường, đòi trả học phí

Phụ huynh đề nghị nhà trường đối thoại, trả lại tiền học phí  trong thời gian học sinh nghỉ học phòng dịch. Ảnh: Nhật Huy
Phụ huynh đề nghị nhà trường đối thoại, trả lại tiền học phí trong thời gian học sinh nghỉ học phòng dịch. Ảnh: Nhật Huy
Phụ huynh đề nghị nhà trường đối thoại, trả lại tiền học phí trong thời gian học sinh nghỉ học phòng dịch. Ảnh: Nhật Huy
Lên top