Kiểm tra việc Trường Quốc tế Singapore bị phụ huynh phản đối thu học phí

Ngày 13.5, rất đông phụ huynh Trường Quốc tế Singapore tập trung ở cổng trường để yêu cầu nhà trường đối thoại. Ảnh: Nhật Huy
Ngày 13.5, rất đông phụ huynh Trường Quốc tế Singapore tập trung ở cổng trường để yêu cầu nhà trường đối thoại. Ảnh: Nhật Huy
Ngày 13.5, rất đông phụ huynh Trường Quốc tế Singapore tập trung ở cổng trường để yêu cầu nhà trường đối thoại. Ảnh: Nhật Huy
Lên top