Phụ huynh Trường Việt Úc lần 3 phản đối học phí

Phụ huynh Trường Dân lập quốc tế Việt Úc tập trung sáng 23.5 với nhiều băng rôn mong sự giúp đỡ. Ảnh: Tuệ Nhi
Phụ huynh Trường Dân lập quốc tế Việt Úc tập trung sáng 23.5 với nhiều băng rôn mong sự giúp đỡ. Ảnh: Tuệ Nhi
Phụ huynh Trường Dân lập quốc tế Việt Úc tập trung sáng 23.5 với nhiều băng rôn mong sự giúp đỡ. Ảnh: Tuệ Nhi
Lên top