Phụ huynh hàng loạt trường quốc tế phản đối thu học phí, Sở GDĐT lên tiếng

Phụ huynh đến trường quốc tế Việt Úc để yêu cầu đối thoại về học phí. Ảnh: Nguyễn Dũng
Phụ huynh đến trường quốc tế Việt Úc để yêu cầu đối thoại về học phí. Ảnh: Nguyễn Dũng
Phụ huynh đến trường quốc tế Việt Úc để yêu cầu đối thoại về học phí. Ảnh: Nguyễn Dũng
Lên top