Hàng loạt công trình trái phép trên đất rừng Vĩnh Phúc: Trách nhiệm người đứng đầu huyện Tam Đảo ở đâu?

Công trình vi phạm trên đất rừng Tam Đảo, Vĩnh Phúc. Ảnh: Cao Nguyên
Công trình vi phạm trên đất rừng Tam Đảo, Vĩnh Phúc. Ảnh: Cao Nguyên
Công trình vi phạm trên đất rừng Tam Đảo, Vĩnh Phúc. Ảnh: Cao Nguyên
Lên top