Xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp ở Hưng Yên: Buông lỏng quản lý

Ghi nhận thực tế, trên địa bàn huyện Kim Động có rất nhiều công trình kiên cố được mọc lên trên đất nông nghiệp.
Ghi nhận thực tế, trên địa bàn huyện Kim Động có rất nhiều công trình kiên cố được mọc lên trên đất nông nghiệp.
Ghi nhận thực tế, trên địa bàn huyện Kim Động có rất nhiều công trình kiên cố được mọc lên trên đất nông nghiệp.
Lên top