Bất ngờ 500ha rừng trồng trên đất rừng bị lấn chiếm "vô chủ"

Diện tích đất rừng tại xã Cam Tuyền (huyện Cam Lộ) bị xâm chiếm để làm trang trại đã được trả lại sau phản ánh của Báo Lao Động. Ảnh: Hưng Thơ.
Diện tích đất rừng tại xã Cam Tuyền (huyện Cam Lộ) bị xâm chiếm để làm trang trại đã được trả lại sau phản ánh của Báo Lao Động. Ảnh: Hưng Thơ.
Diện tích đất rừng tại xã Cam Tuyền (huyện Cam Lộ) bị xâm chiếm để làm trang trại đã được trả lại sau phản ánh của Báo Lao Động. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top