Không tháo dỡ biệt thự xây trên đất rừng để chờ… hợp thức hóa

Công trình xây dựng trái phép trên đất rừng tại xã Thanh Mai. Ảnh: PV
Công trình xây dựng trái phép trên đất rừng tại xã Thanh Mai. Ảnh: PV
Công trình xây dựng trái phép trên đất rừng tại xã Thanh Mai. Ảnh: PV
Lên top