Giám đốc công ty lâm nghiệp đã trả lại diện tích đất rừng lấn chiếm

Trang trại trên đất rừng của ông Nguyễn Hồng Thái. Ảnh: Hưng Thơ.
Trang trại trên đất rừng của ông Nguyễn Hồng Thái. Ảnh: Hưng Thơ.
Trang trại trên đất rừng của ông Nguyễn Hồng Thái. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top