Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Giám đốc công ty lâm nghiệp đã trả lại diện tích đất rừng lấn chiếm

Trang trại trên đất rừng của ông Nguyễn Hồng Thái. Ảnh: Hưng Thơ.
Trang trại trên đất rừng của ông Nguyễn Hồng Thái. Ảnh: Hưng Thơ.
Trang trại trên đất rừng của ông Nguyễn Hồng Thái. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top