Hải Phòng một ngày sau lệnh cấm kinh doanh dịch vụ để phòng dịch

Nhiều cửa hàng ở Hải Phòng đóng cửa theo lệnh tạm dừng của thành phố - ảnh Công Hòa
Nhiều cửa hàng ở Hải Phòng đóng cửa theo lệnh tạm dừng của thành phố - ảnh Công Hòa
Nhiều cửa hàng ở Hải Phòng đóng cửa theo lệnh tạm dừng của thành phố - ảnh Công Hòa
Lên top