Hải Phòng phạt 10 triệu đồng nữ công nhân về Hải Dương nhưng trốn khai báo

Hải Phòng xử phạt nữ công nhân về Hải Dương nhưng không khai báo. Ảnh Cổng TTĐT TP.Hải Phòng
Hải Phòng xử phạt nữ công nhân về Hải Dương nhưng không khai báo. Ảnh Cổng TTĐT TP.Hải Phòng
Hải Phòng xử phạt nữ công nhân về Hải Dương nhưng không khai báo. Ảnh Cổng TTĐT TP.Hải Phòng
Lên top