Hải Dương tiếp tục đề nghị Hải Phòng tạo điều kiện lưu thông hàng hóa

Hải Dương đề nghị Hải Phòng tạo điều kiện trung chuyển hàng hóa. Ảnh MD
Hải Dương đề nghị Hải Phòng tạo điều kiện trung chuyển hàng hóa. Ảnh MD
Hải Dương đề nghị Hải Phòng tạo điều kiện trung chuyển hàng hóa. Ảnh MD
Lên top