Hải Phòng phun khử trùng đường phố và khu vực liên quan ca mắc COVID-19

Hải Phòng phun hóa chất khử trùng 300km đường phố, khu vực liên quan ca mắc COVID-19. Ảnh HN
Hải Phòng phun hóa chất khử trùng 300km đường phố, khu vực liên quan ca mắc COVID-19. Ảnh HN
Hải Phòng phun hóa chất khử trùng 300km đường phố, khu vực liên quan ca mắc COVID-19. Ảnh HN
Lên top