Hải Phòng: Chuẩn bị sẵn sàng kinh phí để mua vắc xin cho người dân

Nhân viên y tế đang lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân thôi Lôi Động, xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng - ảnh MC
Nhân viên y tế đang lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân thôi Lôi Động, xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng - ảnh MC
Nhân viên y tế đang lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân thôi Lôi Động, xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng - ảnh MC
Lên top