Hải Phòng phát thông báo khẩn tìm người đến 19 điểm liên quan ca COVID-19

Hải Phòng tìm người đến 19 địa điểm liên quan đến ca mắc COVID-19. Ảnh MD
Hải Phòng tìm người đến 19 địa điểm liên quan đến ca mắc COVID-19. Ảnh MD
Hải Phòng tìm người đến 19 địa điểm liên quan đến ca mắc COVID-19. Ảnh MD
Lên top