Hải Phòng đề nghị chưa khai thác đường bay đi/đến thành phố

Lên top