Phát hiện 2 trường hợp từ Hà Nội, trốn chốt kiểm dịch vào Hải Phòng

Các trường hợp khai báo từ Hà Nội về, trốn tránh chốt kiểm dịch COVID-19 để vào Hải Phòng. Ảnh: Cổng TTĐT huyện An Dương
Các trường hợp khai báo từ Hà Nội về, trốn tránh chốt kiểm dịch COVID-19 để vào Hải Phòng. Ảnh: Cổng TTĐT huyện An Dương
Các trường hợp khai báo từ Hà Nội về, trốn tránh chốt kiểm dịch COVID-19 để vào Hải Phòng. Ảnh: Cổng TTĐT huyện An Dương
Lên top