Hải Dương: Thiết lập cách ly mới tại một số điểm ở Tứ Kỳ và Kinh Môn

Thêm một số điểm cách ly y tế mới tại huyện Tứ Kỳ và thị xã Kinh Môn, Hải Dương - ảnh N.H
Thêm một số điểm cách ly y tế mới tại huyện Tứ Kỳ và thị xã Kinh Môn, Hải Dương - ảnh N.H
Thêm một số điểm cách ly y tế mới tại huyện Tứ Kỳ và thị xã Kinh Môn, Hải Dương - ảnh N.H
Lên top