Hải Dương sẽ xét nghiệm COVID-19 cho toàn bộ CNLĐ các doanh nghiệp

Hải Dương dự kiến xét nghiệm COVID-19 cho toàn bộ người lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn. Ảnh NH
Hải Dương dự kiến xét nghiệm COVID-19 cho toàn bộ người lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn. Ảnh NH
Hải Dương dự kiến xét nghiệm COVID-19 cho toàn bộ người lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn. Ảnh NH
Lên top