Mùng 3 tết Hải Dương lấy mẫu xét nghiệm cho công nhân các Khu công nghiệp

Một khu cách ly y tế tại Hải Dương - ảnh MD
Một khu cách ly y tế tại Hải Dương - ảnh MD
Một khu cách ly y tế tại Hải Dương - ảnh MD
Lên top