Hải Dương: Không cho công nhân từ Cẩm Giàng ra ngoài huyện làm việc

Lãnh đạo Tỉnh ủy tặng quà công nhân xa quê ở lại Hải Dương ăn tết - ảnh Diệu Thúy
Lãnh đạo Tỉnh ủy tặng quà công nhân xa quê ở lại Hải Dương ăn tết - ảnh Diệu Thúy
Lãnh đạo Tỉnh ủy tặng quà công nhân xa quê ở lại Hải Dương ăn tết - ảnh Diệu Thúy
Lên top