Hà Tĩnh: Tuyển dụng hơn 1.100 giáo viên

Hà Tĩnh sẽ tuyển dụng 1.167 giáo viên cho năm học 2020 - 2021. Ảnh: Trần Tuấn.
Hà Tĩnh sẽ tuyển dụng 1.167 giáo viên cho năm học 2020 - 2021. Ảnh: Trần Tuấn.
Hà Tĩnh sẽ tuyển dụng 1.167 giáo viên cho năm học 2020 - 2021. Ảnh: Trần Tuấn.
Lên top