Bộ Nội vụ chỉ đạo kiểm tra vụ tuyển dụng gần 300 viên chức ở Thanh Hóa

Bộ Nội vụ kiểm tra thông tin việc tuyển dụng gần 300 viên chức ở Thanh Hoá. Ảnh: Minh Hải
Bộ Nội vụ kiểm tra thông tin việc tuyển dụng gần 300 viên chức ở Thanh Hoá. Ảnh: Minh Hải
Bộ Nội vụ kiểm tra thông tin việc tuyển dụng gần 300 viên chức ở Thanh Hoá. Ảnh: Minh Hải
Lên top