Apple tuyển dụng nhân sự có quá khắt khe?

Apple Store tại Hồng Kông. Ảnh: Thế Lâm.
Apple Store tại Hồng Kông. Ảnh: Thế Lâm.
Apple Store tại Hồng Kông. Ảnh: Thế Lâm.
Lên top