Kết luận thanh tra việc tuyển dụng, quản lý công chức của tỉnh Ninh Bình

Phó Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ Trần Ngọc Huy công bố Quyết định thanh tra việc tuyển dụng, quản lý công chức tại UBND tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Thanh Tuấn
Phó Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ Trần Ngọc Huy công bố Quyết định thanh tra việc tuyển dụng, quản lý công chức tại UBND tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Thanh Tuấn
Phó Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ Trần Ngọc Huy công bố Quyết định thanh tra việc tuyển dụng, quản lý công chức tại UBND tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Thanh Tuấn
Lên top