Hà Tĩnh: Phong tỏa nhà máy may mặc xuất khẩu có công nhân là F1

Nhà máy may mặc xuất khẩu Appareltech bị phong tỏa từ chiều tối nay để phòng dịch. Ảnh: ĐT.
Nhà máy may mặc xuất khẩu Appareltech bị phong tỏa từ chiều tối nay để phòng dịch. Ảnh: ĐT.
Nhà máy may mặc xuất khẩu Appareltech bị phong tỏa từ chiều tối nay để phòng dịch. Ảnh: ĐT.
Lên top